Herroepingsrecht

TOCH NIET TEVREDEN MET DE GELEVERDE ARTIKELEN?

Indien het bestelde artikel om welke reden dan ook niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u als consument gebruik maken van uw herroepings – of verzakingsrecht :

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of de sluiting van de dienstenovereenkomst.

U dient ons hiervan altijd vooraf via 0473 797 143 of info@cocodrilo.be op de hoogte te brengen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het artikel zelf onbeschadigd is. De betaling die Cocodrilo eventueel al ontvangen heeft, wordt uiterlijk binnen 10 dagen na retourzending terugbetaald onder aftrek van de verzendkosten. De klant draagt zelf zorg voor de kosten van retourzending. Cocodrilo is gerechtigd teruggestuurde artikelen te weigeren als het artikel of de doos gebruikt of beschadigd zijn, onderdelen ontbreken of hier het vermoeden toe bestaat. Neem daarom bij klachten,problemen of ontevredenheid over de geleverde artikelen, steeds contact op met Cocodrilo,zodat we met u kunnen overleggen hoe de retourzending best gebeurt.

betaalmogelijkheden